Częstym problemem hut, kopalń czy zakładów przetwórstwa przemysłowego, gdzie stosuje się wszelkiego typu zsuwnie, zsypy i zbiorniki, jest niedostateczny poślizg materiałów sypkich. Jego konsekwencje to nie tylko szybkie zużycie powierzchni tych obiektów, lecz także kosztowne przestoje w ich pracy. Można im jednak przeciwdziałać poprzez skuteczne wspomaganie poślizgu.

niższe koszty eksploatacji zsuwni

Surowce, z których zbudowana jest infrastruktura służąca do przenoszenia i składowania materiałów sypkich, to najczęściej beton lub stal. Ich wysoka przyczepność sprawia, że przenoszone elementy często przyklejają się do powierzchni i tworzą tzw. mostki materiałowe. Prowadzi to do problemów z przepływem, spowolnienia eksploatacji i niepotrzebnych kosztów, jakie musi ponieść zakład. Sposobów przeciwdziałania takim sytuacjom jest kilka.

wykładzina wspomagająca poślizg w przemyśle

Wspomaganie poślizgu w obiektach przemysłowych
Jednym z czynników ułatwiających poślizg jest stopień nachylenia konstrukcji – nie zawsze jednak da się go zwiększyć z powodów czysto architektonicznych. Niekiedy stosuje się więc urządzenia wspomagające, takie jak automatyczne wibratory, lub zatrudnia dodatkowy personel, który opukuje ręcznie ściany zsuwni, rurociągów czy zbiorników. Rozwiązania te niestety są mało ekonomiczne, gdyż wiążą się z regularnymi wydatkami. Co w takim razie sprawdzi się lepiej?

Materiały wspomagające poślizg
Najefektywniejszym pod względem opłacalności inwestycji rozwiązaniem są specjalistyczne wykładziny ułatwiające poślizg materiałów w różnego typu konstrukcjach. Należy do nich m.in. KALEN, który składa się z płyt wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego. Są one montowane w różnych częściach instalacji przemysłowej (bunkrach, silosach, zsypach, korytach, zasobnikach itp.) – wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba uzyskania szybkiego przepływu przemieszczających się materiałów sypkich. Wykładzinę KALEN cechuje wyjątkowo niski ciężar własny i doskonała gładkość powierzchni, dzięki czemu jest ona chętnie stosowana w obiektach przemysłowych na całym świecie.

materiał wspomagający poślizg w przemyśle

Odpowiedni poślizg w silosach i zsuwniach można osiągnąć także dzięki wykładzinie z materiału KALOCER, która powstaje z tworzyw ceramicznych w postaci płyt, mozaik i kształtek, tworzących wysoce odporne na ścieranie powierzchnie ochronne. Produkt ten jest przystosowany do pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach (do ok. 1000o C), wyróżnia się też dużą odpornością na korozję i stosunkowo niewielką grubością. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju wykładziny wspomagającej poślizg materiały pokonują całą drogę bez przyklejania się i hamowania, co pozwala uniknąć przestojów i odczuwalnie zmniejszyć koszty eksploatacji obiektów przemysłowych.

Po więcej informacji na temat rozwiązań ochronnych i wspomagających poślizg zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.