Nadruk

Kalenborn Polska Sp. z o.o.,
ul. M. J. Piłsudskiego 68
27-200 Starachowice
Poland
Tel. 0049 41 274 53 -51 ÷52
e-mail : starachowice@kalenborn.pl
Kalenborn Polska Sp. z o.o. jest reprezentowana przez Dyrektorów Zarządzających :
mgr inż. Jacek Godziemski
mgr Piotr Miś
NIP PL6641901042, REGON 291205742

Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.
Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te obce treści i nie przejmujemy za nie żadnej gwarancji. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Treści niezgodne z prawem nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.
Stała kontrola zalinkowanych stron pod względem treści nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie
Treści i dzieła stworzone przez operatorów na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora ew. twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
O ile treści na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.