W cukrowniach po dostawie buraki są transportowane do myjki za pomocą przenośników taśmowych lub rynien spływowych. Tam buraki są uwalniane z piasku, liści i kamieni. Rynny spływowe, spełniając swoje zadanie, ulegają głównie zużyciu wskutek uderzeń, w pozostałym zakresie ulegają zużyciu ściernemu.

Rynny spływowe w renomowanej cukrowni we Francji były wykładane płytami stalowymi 3CR o grubości 8 – 12 mm. Nie były one wystarczająco odporne na zużycie spowodowane szybko spływającymi burakami, piaskiem, kamieniami i wodą, co prowadziło do częstych konserwacji. Klient zwrócił się do firmy Kalenborn o ochronę przed zużyciem, która znacznie wydłużyłaby żywotność rynien. 

Firma Kalenborn wyłożyła ok. 250 m² rynien elementami napawanymi KALMETALL W100, a fugi pomiędzy nimi szpachlowanym komponentem twardym KALPOXY150. Dzięki opracowanej specjalnie na potrzeby klienta ochronie przed zużyciem rynny spływowe są chronione bezfugowo przed ekstremalnym zużyciem ściernym i zużyciem wskutek uderzeń na długie lata.

Ze względu na niewielką szerokość rynny oraz ogólną geometrię stosowana w niemieckich cukrowniach klasyczna wykładzina z bazaltu topionego ABRESIST i/lub kształtek z ceramiki korundu cyrkonu KALCOR nie była ekonomiczna. Początkowe wątpliwości, czy bardziej szorstka powierzchnia materiału KALMETALL nie uszkodzi zbyt mocno buraków podczas transportu rynnami spływowymi, zostały rozwiane, gdyż jakość buraków nie pogorszyła się.

Regularne kontrole rynien spływowych wykazują, że są one w dalszym ciągu w bardzo dobrym stanie. Zadowolony klient udzielił firmie Kalenborn kolejnych zleceń.