Niezwykłe zlecenie, w którym ważną rolę odgrywa kolor ochrony przed zużyciem. Jednak w przemyśle szklarskim znaczenie ma nie tylko wyjątkowa odporność na zużycie: aby przezroczyste gatunki szkła, jak np. szkło płaskie, nie zostały zanieczyszczone w trakcie produkcji, stosowane są przede wszystkim białe materiały. Nadzorowanie zużycia ma dodatkowo chronić rurociągi i części instalacji.

Człowiek produkuje szkło od ponad 5000 lat. „Składniki“, z których produkowane jest szkło, na przestrzeni tego długiego okresu czasu praktycznie wcale się nie zmieniły. Już starożytni Egipcjanie wykorzystywali piasek kwarcowy i zawierający sodę popiół roślinny do produkcji szklanych naczyń. Piasek kwarcowy jest do dziś najważniejszym składnikiem popularnego szkła wapienno-sodowego. Zawiera ono ponad 70 procent tego białego surowca. W nowoczesnej produkcji szkła jako jego składniki stosowane są również soda, potaż, skaleń i dolomit. Ponadto możliwa jest domieszka szkła poddanego recyklingowi lub szkła rozbitego podczas produkcji. Mieszanka poszczególnych składników nazywana jest mieszaniną.

Nasz klient, wiodący międzynarodowy producent szkła specjalnego i ceramiki szklanej, prowadzi w swoim zakładzie własny magazyn mieszaniny szkła. Tutaj poszczególne surowce są transportowane z silosów surowcowych przez zbiorniki wagowe i urządzenia dozujące oraz łączone w homogeniczną mieszaninę. Do powstałej mieszaniny dodawane są proporcjonalnie kawałki rozbitego szkła z własnej produkcji. Pneumatyczne przewody tłoczne transportują mieszaninę do różnych wanien do wytapiania. Wysoka zawartość piasku kwarcowego i kawałki rozbitego szkła z produkcji własnej powodują duże zużycie rur, kolan rurowych i kolan przekierowujących – potrzebna jest ochrona.

Wcześniej przewody tłoczne były wykładane bazaltem topionym ABRESIST. W produkcji przezroczystego szkła trzeba jednak zrezygnować z wykładzin kolorowych. Dodatkowym wymogiem klienta jest wysoka, a nawet bardzo wysoka, odporność na zużycie przy cienkiej grubości ścianki.

Rozwiązanie firmy Kalenborn: Rury i kolana rurowe wykładamy ceramiką tlenkową KALOCER i korundem cyrkonu KALCOR, a kolana przekierowujące w całości materiałem KALOCER. Materiały są białe, dzięki temu unikamy ciemnych pozostałości po ścieraniu. Ponadto KALOCER i KALCOR zapewniają ekstremalną odporność na zużycie i niewielką grubość wykładziny. W ten sposób ilość materiału tłoczonego przez rurociągi nie zostaje zmniejszona.

W celu uniknięcia nieplanowanych napraw, przestojów w produkcji i możliwego zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez zużyte elementy rur klient dodatkowo zażyczył sobie niezawodnego systemu nadzorowania zużycia, który będzie z wyprzedzeniem rozpoznawać uszkodzenia. W tym zakresie firma Kalenborn zdecydowała się na zastosowanie KALDETECT. Ten system składa się z ceramicznej wykładziny połączonej z elektrycznym nadzorem zużycia. Pomiędzy warstwą chroniącą przed zużyciem a rurą umieszczono więc przewód pomiarowy niskiego napięcia. Jeśli warstwa chroniąca przed zużyciem wewnątrz rury zużyje się w którymś miejscu, przewód pomiarowy przerwie prąd kontrolny. Odpowiednia technologia analityczna identyfikuje następnie odpowiedni odcinek rury. Naprawa wykładziny może zostać przeprowadzona w ramach planowanej konserwacji. Odpowiednio wczesne ostrzeganie przed awariami rur i kolan rurowych gwarantuje ponadto wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne.

W zakresie nowej generacji systemów nadzoru zużycia KALDETECT firma Kalenborn stosuje bardzo kompaktową, łatwą w obsłudze i wysoce wydajną wtyczkę. Nadaje się ona w szczególności do zastosowań w surowym otoczeniu lub na zewnątrz. Wtyczka jest wodo- i gazoszczelna zgodnie z IP50 do IP68 oraz chroni przed przepięciami elektrycznymi i ciśnieniem. KALDETECT uzyskał pozytywny wynik wzorca produktu zgodnie z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych i jest nadzorowany przez TÜV. Fakt ten został udokumentowany oznaczeniem CE0035.

Klient jest bardzo zadowolony z połączonego rozwiązania w zakresie ochrony i nadzorowania. Ceni on sobie pewną, trwającą dziesięciolecia współpracę z firmą Kalenborn i wysoką jakość oraz niezawodność materiałów i wykładzin.