Mieszanie materiału w zakładach przemysłowych prędzej czy później prowadzi do uszkodzenia urządzeń mieszających na skutek ich zużycia. Jedna z elektrowni węglowych zgłosiła się do nas z problemem ścierania się mieszarek  przeznaczonych do kondycjonowania popiołów i pyłów.

Po niespełna czterech miesiącach od zakupu nowych mieszarek pracownicy elektrowni zgłosili niepokojące zmiany widoczne na powierzchni dna i ścian bocznych. Miejscami były to tylko otarcia, lecz gdzieniegdzie dało się zauważyć poważniejsze ubytki struktury materiałowej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe mieszarki pracują trybie ciągłym, szybkie zużycie powoduje przestoje produkcyjne i realne straty dla przedsiębiorstwa. Aby zapobiec postępującej destrukcji urządzeń, zastosowaliśmy połączenie dwóch flagowych produktów firmy Kalenborn.

KALOCER i KALMETALL jako ochrona mieszarek przed zużyciem
Ze względu na specyficzne wymiary i sposób działania mieszarek opracowaliśmy indywidualne rozwiązanie problemu poprzez połączenie dwóch produktów ochronnych w celu powstrzymania dalszego zużycia urządzeń. W dnach mieszarek zastosowaliśmy wykładziny ceramiczne z kształtek KALOCER, natomiast brzegi zabezpieczyliśmy blachami napawanymi z KALMETALL-u. Oba rozwiązania cechuje bardzo wysoka odporność na intensywne zużycie ścierne. Ponadto doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych, przeciwdziałając np. powstawaniu korozji.

Dzięki połączeniu ceramicznej wykładziny i blach napawanych udało się zapobiec dalszym uszkodzeniom mieszarek. Elektrownia uniknęła w ten sposób przestojów i częstej wymiany okładzin, co przełożyło się na wyraźne oszczędności. Bazując na naszym doświadczeniu, jesteśmy przekonani, że zastosowane rozwiązanie będzie efektywne i w ciągu najbliższych kilku lat nie zajdzie konieczność poprawy stanu technicznego mieszarek.

Jeśli zmagają się Państwo z podobnymi problemami lub potrzebują doradztwa w zakresie ochrony przed zużyciem mieszarek i nie tylko, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.