W odlewni ciągłej płyty stalowe są odlewane i cięte na odpowiednią długość. Ze względu na wysokie temperatury na wierzchu płyt powstaje zgorzelina, która jest spłukiwana wodą i odprowadzana rynnami do zbiornika. Zgorzelina o wielkości ziaren do 5 mm powoduje duże zużycie rynien Obecnie światowym standardem jest wykładanie takich rynien bazaltem topionym ABRESIST. Gładka powierzchnia zmniejsza osadzanie się materiału podczas transportu i chroni przed zużyciem ściernym i ślizgowym.

Wcześniej firma stosowała blachy nierdzewne w rynnach. Okazało się jednak, że powierzchnia nie była wystarczająco gładka i twarda, aby przeciwdziałać problemom związanym z powodowanym przez zgorzelinę zużyciem ściernym i ślizgowym. Dochodziło do wymywania blach i pojawiały się turbulencje w przepływie transportowanego materiału. Turbulencje te powodowały osadzanie i blokowanie się zgorzeliny w rynnach. Aby oczyścić rynny i ponownie przygotować je do pracy, co trzy tygodnie zatrzymywano produkcję na szesnaście godzin. Ponieważ miało to wpływ na całą instalację, przestoje w produkcji powodowały wysokie koszty.

Firma Kalenborn otrzymała zamówienie na wyłożenie rynien bazaltem topionym ABRESIST z uwagi na wieloletnią współpracę, doświadczenie i doradztwo techniczne w fazie ofertowej i projektowania. Wspólnie z klientem opracowano rozwiązanie zapewniające ochronę przed zużyciem i zorganizowano dobry zespół montażowy, aby maksymalnie skrócić przestoje całej instalacji.

Rynny zostały wyłożone bazaltem topionym ABRESIST w kilku fazach budowy i poświęcono dużo czasu na prace koordynacyjne i planistyczne w celu zapewnienia praktycznie nieprzerwanej eksploatacji. Podczas napraw całkowicie odnowiono konstrukcję betonową. Następnie zespół montażowy wyłożył cztery różne odcinki, punkty przyłączeniowe i główny kanał prowadzący do osadnika. Podczas instalacji bazaltu topionego ABRESIST zastosowano szybkoutwardzalne masy montażowe KALFIX w celu jak najszybszego ponownego uruchomienia instalacji i urządzeń.

Projekt został zrealizowany ku pełnemu zadowoleniu klienta. Pomimo trudnych warunków pracy w ograniczonej przestrzeni, wysokich temperatur otoczenia i presji czasu podczas realizacji projektu zachowano odpowiednie terminy. Po ośmiu miesiącach eksploatacji dokonano ponownego przeglądu. Stan wykładzin ABRESIST wewnątrz rynien transportujących zgorzelinę walcowniczą był doskonały. Przepływ wody i materiału zgorzeliny wewnątrz rynien uległ poprawie i możliwe było znaczne ograniczenie prac związanych z czyszczeniem. Znacznie zmniejszono również czasy przestojów związanych z pracami konserwacyjnymi w rynnach transportujących zgorzelinę.