Oferowane przez spółkę Kalenborn rozwiązania w zakresie ochrony przed zużyciem ściernym znajdują zastosowanie również w niespodziewanych miejscach: np. w oczyszczalniach ścieków. Jest to związane z tym, że w trakcie procesu oczyszczania z wody uwalniane są rozmaite substancje stałe, które powodują intensywne zużycie instalacji. KALCRET rozwiązuje ten problem.

Klient, która ma siedzibę w Schwäbisch Gmünd, jest jednym z czołowych światowych producentów pomp i silników do transportowania wszelkich rodzajów płynów. Jego oferta produktów zawiera również pompy ściekowe stosowane w oczyszczalniach. Brudna woda jest transportowana do osadnika poprzez przepompownię ślimakową, która przechodzi przez koryto o długości 9 metrów.

Transportowane substancje stałe takie jak piasek, kamienie i odpady przy jednoczesnym oddziaływaniu substancji chemicznych powodują przy tym intensywne zużycie. Odporny na zużycie beton, którym do tej pory wyłożone było koryto, został znacznie uszkodzony. Z tego powodu przedsiębiorstwo szukało możliwości niedrogiego naprawienia uszkodzonych części koryta i zwróciło się do spółki Kalenborn.

Spółka Kalenborn współpracowała już z tym klientem od kilku klat i zrealizowała różne projekty w zakresie wykładania przepompowni ślimakowych bazaltem topionym. Nasze rozwiązanie – remont przy użyciu materiału KALCRET – uzyskało akceptację i tym razem. Spółka Kalenborn zajęła się całym planowaniem i realizacją przedsięwzięcia – od demontażu do położenia nowego koryta. Klient był szczególnie zadowolony, ponieważ remont udało się przeprowadzić w krótkim czasie. Ponieważ materiał KALCRET jest zawsze na składzie, wyprodukowanie go na zamówienie nie było konieczne. Większa trwałość w porównaniu do konwencjonalnych napraw betonu również przyczyniła się do pełnej satysfakcji klienta.