Rynny wibracyjne są przenośnikami taśmowymi transportującymi materiały na poziomych odcinkach przy pomocy wibracji. W stalowniach są one przykładowo stosowane pod zbiornikami rudy jako instalacja odprowadzania spieku. Materiał ten powoduje wysokie zużycie rynien wskutek ścierania, powodujące co jakiś czas uszkodzenia abrazyjne urządzenia. Dzięki skutecznej ochronie przed zużyciem możliwe jest znaczne wydłużenie żywotności rynien wibracyjnych.

Wymogi stawiane ochronie przed zużyciem są bardzo złożone. Operator instalacji zlecił firmie Kalenborn zabezpieczenie rynien wibracyjnych przed zużyciem wskutek ścierania. Ponadto w obszarze wyjściowym pod zbiornikami należało zastosować ochronę przez zużyciem powodowanym przez uderzenia. Dodatkowe wyzwanie: Instalacja pracuje w temperaturze otoczenia wynoszącej ok. 80°C.

Eksperci firmy Kalenborn opracowali efektywne rozwiązanie. Rynny wibracyjne wyłożyliśmy odpornym na zużycie tworzywem KALMETALL o grubości 5 i 10 milimetrów. Napawanie blachy stalowej twardymi stopami czyni tworzywo metalowe szczególnie odpornym na zużycie i uderzenia. Ponadto wyróżnia się ono wysoką odpornością na temperaturę. W miejscach obszaru uderzeń stosujemy KALMETALL w postaci zespolenia gumowego KALIMPACT. Tworzywo to absorbuje siły uderzeń oraz zmniejsza hałas i wibracje. Jako bezpieczny i trwały system mocowania zastosowaliśmy mocowania śrubowe.

Nasz łączny pakiet usług zawierający planowanie techniczne, produkcję tworzyw, kompletne wyłożenie i montaż na miejscu pozwolił uzyskać pełną satysfakcję klienta. Połączenie tworzywa i mocowania jest optymalnie dopasowane do warunków eksploatacji instalacji. Dłuższa żywotność rynien wibracyjnych skutkuje niezawodną wydajnością produkcyjną. Również po teście długookresowym ochrona przed zużyciem była w bardzo dobrym stanie.