W procesie oczyszczania rudy żelaza zanieczyszczona woda powierzchniowa jest kierowana z dużą prędkością przez kanały do zbiorników. Ruda żelaza o ostrych krawędziach powodowała przy tym intensywne ścieranie powierzchni betonowych. Prowadziło to do częstych napraw. Firma Kalenborn wyłożyła dno kanałów gładkimi i odpornymi na ścieranie kształtkami z bazaltu topionego ABRESIST. W mniej narażonych obszarach bocznych wybór padł na odporny na ścieranie komponent twardy KALCRET ANX. Dzięki zastosowaniu wykładziny kombinowanej możliwe było wielokrotne wydłużenie żywotności i wyeliminowana została konieczność przeprowadzania nieplanowanych napraw.

Wraz z tym klientem, jednym z największych producentów rudy żelaza na świecie, firma Kalenborn zdobyła wieloletnie pozytywne doświadczenie w dziedzinie ochrony przed zużyciem. Dlatego z pełnym zaufaniem zwrócił się on do nas z tym projektem.

Dzięki nowemu szpachlowanemu komponentowi KALCRET ANX profilowane ściany rur ze stali falistej można było wyłożyć w najkrótszym czasie – szybko i bezfugowo. KALCRET ANX składa się z materiałów nieorganicznych. Rolę materiału stałego pełni przy tym między innymi bazalt. KALCRET ANX zapewnia znaczną odporność na zużycie przy szczególnie dobrym stosunku ceny do wydajności. Zastosowanie dodatkowych gładkich płyt z odlewanego bazaltu ABRESIST na dnie rury zaowocowało rozwiązaniem tego szczególnego problemu, dostosowanym do potrzeb klienta i danego zastosowania.

Klient jest bardzo zadowolony z wykładziny i złożył kolejne zamówienia na naprawę jego kanałów w firmie Kalenborn.