Jeden z największych producentów stali na świecie wytwarza w Belgii produkty stalowe do najróżniejszych zastosowań, np. dla przemysłu motoryzacyjnego lub budowlanego. Zakład dysponuje dwoma wielkimi piecami stale napełnianymi koksem, spiekiem i granulatem. Rocznie powstaje tam 4,8 miliona ton surówki.

Kalenborn już od dziesięcioleci współpracuje z tym przedsiębiorstwem. Tym razem projekt zaprowadził nas do budynku surowcowego. Tutaj w różnych zbiornikach betonowych magazynowane są wszystkie surowce przed transportem do wielkiego pieca. Z tych zbiorników surowce są przekazywane zsypami wibracyjnymi do przenośników taśmowych w celu dalszej obróbki. Duży przepływ materiału oraz wyjątkowa twardość spieku i granulatu powodują duże zużycie zbiorników surowców – przede wszystkim w dolnych stożkach zbiorników. Obciążenie zderzeniowe było raczej niewielkie: leje w normalnej eksploatacji są ciągle napełniane, dzięki czemu nowy materiał spada na stary. Mimo to maksymalna żywotność zbiorników surowców wynosiła przeciętnie poniżej dziewięciu miesięcy. Konieczne było ciągłe przeprowadzanie napraw, aby zapewnić nieprzerwaną eksploatację.

Dzięki nowej wykładzinie chroniącej przed zużyciem nasz klient chciał przede wszystkim osiągnąć dłuższą żywotność. Również bezpieczeństwo pracy było istotnym czynnikiem, gdyż wyłączenie zbiornika surowców z eksploatacji w celu przeprowadzenia napraw prowadzi do niebezpiecznych warunków pracy. Dlatego klient zdecydował się na wyłożenie stożkowych odcinków w lejach płytami z bazaltu topionego ABRESIST. Montaż przeprowadzono przy użyciu zaprawy cementowej KALFIX. Dzięki temu żywotność zbiorników surowców w obszarze stożkowym została wydłużona do dziesięciu lat lub więcej. Poprawia do bezpieczeństwo i eksploatację instalacji oraz znacznie ogranicza koszty konserwacji.