Kalenborn Kalprotect –Idealnie dopasowany: Cyklon materiałów gęstych z wykładziną KALCOR

Węgiel jest popularnym surowcem do produkcji koksu, wykorzystywanym jako paliwo do wielkich pieców. Wiodący producent stali w Indiach posiada z tego względu własne kopalnie węgla w kraju. Dysponują one własnymi instalacjami do oczyszczania węgla, w których stosowane są cyklony materiałów gęstych.

Cyklon materiałów gęstych oddziela magnetyt i minerały od węgla, co skutkuje wyższą jakością węgla i zwiększoną wydajnością produkcji surówki. W ciągu godziny przez cyklon przechodzi średnio 60 t węgla o wielkości ziaren od 0,5 do 13 mm. Prędkość transportowanego węgla wynosi 3 m na sekundę. Jednak duża przepustowość materiału i natężenie uderzeń powodują duże zużycie ścian cyklonu.

Dotychczas cyklon był wykładany kafelkami z tlenku glinu. Były one jednak konstruowane i montowane w niewystarczającym stopniu, przez co już po kilku dniach ulegały uszkodzeniu. Ze względu na te złe doświadczenia producent stali poszukiwał nowej wykładziny z niewielką liczbą fug i przejść. Aby zwiększyć wydajność cyklonów należało ponadto poprawić przepływ materiału we wnętrzu cyklonu.

Nasi inżynierowie skonstruowali odpowiednie rozwiązanie: Wybudowali stalowy cyklon o poprawionej geometrii wewnętrznej. W celu zwiększenia wydajności cyklonu idealnie dopasowali wykładzinę do tej geometrii. W tym celu wykorzystali płyty i kształtki z odpornego na zużycie materiału  KALCOR S. Składa się on z surowców tlenku glinu i tlenku cyrkonu, odlewanego i spiekanego następnie w kształcie idealnie dopasowanych płyt i kształtek. W stożkowatej części cyklonu zostały zamontowane stożki wykonane z materiału KALCOR S o promieniu wewnętrznym wynoszącym ok.600 mm. Dzięki swojej wysokiej odporności na ścieranie i odporności na temperaturę do 1.250 °C KALCOR S wielokrotnie wydłuża okres eksploatacji cyklonu. W połączeniu ze zoptymalizowaną konstrukcją łączną znacznie zwiększa on ponadto wydajność cyklonu materiałów gęstych. Wkrótce nastąpi uruchomienie u klienta.