Sita – jak je chronić?

Z urządzeń rozdzielających materiały sypkie korzysta wiele gałęzi przemysłu: od wydobywczego przez hutniczy aż po energetyczny czy cukrowy. Ich regularna eksploatacja prędzej czy później prowadzi do zużycia, które kończy się koniecznością kosztownej naprawy lub wymiany części instalacji. W celu uniknięcia takich strat stosuje się rozwiązania techniczne, zdolne zapewnić skuteczną ochronę najbardziej narażonych na szkody powierzchni.

Na tempo zużywania się sit  mają wpływ przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze jest to twardość rozdzielanych materiałów –naturalnie, im twardszy surowiec uderza o powierzchnię sita, tym większe szkody wyrządza. Po drugie liczy się szybkość, z jaką odłamki przemieszczają się w obiekcie. Niekiedy są to prędkości na tyle duże, że zużycie następuje bardzo szybko. Od materiału chroniącego oczekuje się więc, że będzie odporny na ścieranie i wydłuży znacznie żywotność urządzenia.

Skuteczna ochrona sit i przed zużyciem

Rozwiązaniem, które pozwala eksploatować urządzenia pokroju odsiewaczy i separatorów bez ryzyka ich zużycia, jest wykonanie sit z materiału trudnościeralnego, takiego jak np. KALMETALL. Sita z KALMETALL-u mogą przybierać różne formy (kształty i rozmiary) w zależności od zastosowań i celów, jakim mają zostać poddane. Są w stanie pracować w temperaturze do ok. 750o C i doskonale współgrać z pozostałymi elementami instalacji.

Dobór materiału chroniącego separatory i odsiewacze

W przypadku separatorów i przesiewaczy niezwykle ważna jest precyzja co do wyboru odpowiedniego materiału ochronnego. Wszystko po to, by dopasować jego poszczególne wymiary do wielkości elementów podlegających separacji (np. ziaren). Jeśli poszukują Państwo rozwiązań o specyficznych parametrach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Dobierzemy właściwy materiał, który zapewni optymalną ochronę Państwa infrastruktury przed zużyciem.