Ochrona przez zużyciem z izolacją: Ochrona w stalowni

Około 30 procent stali produkowanej w Niemczech produkuje się ze starego złomu stalowego. Materiał w stalowniach elektrycznych nie jest topiony w wielkich piecach, lecz z wykorzystaniem procesu łuku elektrycznego DC.

W tym celu w piecu hutniczym odpalany jest łuk świetlny o mocy elektrycznej wynoszącej do 100 megawatów i temperaturze około 1 600 °C. Gazy spalinowe powstające podczas procesu przetapiania zostają przeprowadzone przez nowoczesną instalację oczyszczania spalin zanim opuszczą zakład.

O część tej instalacji chodziło w zapytaniu jednej ze stalowni elektrycznych, będącej już od dawna stałym klientem firmy Kalenborn. Separator pyłu gruboziarnistego filtruje pyły z powietrza. Jednak częściowo gruboziarniste materiały powodują wysokie zużycie. Ze względu na ciągłe zmiany temperatury z 750 °C na temperaturę otoczenia dodatkowo dochodzi do rozszerzania się korpusu stalowego i jego wykładziny. Prowadzi to do pęknięć i odrywania się wykładziny lub do zmęczenia stali. Dotychczas separator pyłu gruboziarnistego ze stali najwyższej jakości był chroniony przez ognioodporną masę o grubości ok. 150 mm. To rozwiązanie było niewystarczające, gdyż wytrzymywało niecały rok. Klient zażyczył sobie z tego powodu lepszej ochrony przed zużyciem i wydłużenia trwałości przynajmniej do dwóch lat.

Na potrzeby kompleksowego otoczenia instalacji inżynierowie firmy Kalenborn skonstruowali rozwiązanie specjalne: Separator pyłu gruboziarnistego miał zostać wyłożony systemem wielowarstwowym. W tym celu wyjątkowo odporny na temperaturę komponent twardych materiałów KALCRET został naniesiony nad płytą termoizolacyjną na stalowy korpus. Został on wyprodukowany w firmie Kalenborn. Montażem izolacji i wykładziną KALCRET również zajęła się firma Kalenborn.

System ma jednocześnie kilka zalet: Warstwa izolacyjna chroni stal przed wysoką temperaturą. W konsekwencji tego obudowa już się tak mocno nie rozszerza, gdy ma miejsce zmiana temperatury. Zapobiega to powstawaniu sadzy i odrywaniu się wykładziny. Dodatkowo możliwe jest użycie tańszego materiału na korpus stalowy. Innowacyjny projekt firmy Kalenborn jest ekonomiczny i znacznie wydłuża trwałość instalacji.