Ochrona przez zużyciem z izolacją: Ochrona w stalowni

Około 30 procent stali produkowanej w Niemczech produkuje się ze starego złomu stalowego. Materiał w stalowniach elektrycznych nie jest topiony w wielkich piecach, lecz z wykorzystaniem procesu łuku elektrycznego DC. W tym celu w piecu hutniczym odpalany jest łuk świetlny o mocy elektrycznej wynoszącej do 100 megawatów i temperaturze około 1 600 °C. Gazy spalinowe […]

Szybkie zużycie przenośników ślimakowych – jak temu zaradzić?

Uszkodzenia i szybkie ścieranie się urządzeń przenoszących materiały bywają sporym wyzwaniem dla przemysłu ciężkiego. Wiemy, jak rozwiązać ten problem, i nie zawahamy się głośno o tym powiedzieć! Siła tarcia materiałów sypkich potrafi być niszcząca. Intensywna eksploatacja przenośników, wałów i koryt ślimakowych prędzej czy później doprowadza je do stanu, w którym pozostaje już tylko ich wymiana. […]

Ochrona instalacji do rozdrabniania i mielenia

Urządzenia służące do rozdrabniania i mielenia kopalin są bardzo wymagające pod kątem wytrzymałościowym. Dobór właściwego materiału jest kluczowym czynnikiem na etapie konstrukcji maszyn. Dzięki zastosowaniu rozwiązań firmy Kalenborn jednorazowa  inwestycja w wysokogatunkowe tworzywa pozwoli uniknąć kosztów związanych ze zbyt częstym serwisowaniem układu. KALOCER – na problemy ze ścieraniem KALOCER to materiał ceramiczny, który w większości […]

Przenośniki zgrzebłowe –jak zapobiegliśmy ich ścieraniu?

Branża energetyczna często korzysta z różnego rodzaju przenośników, a te niestety nie są dość odporne na ścieranie, przez co szybko się zużywają. Intensywna eksploatacja generuje nadprogramowe koszty, najmocniej odczuwalne przez niewielkie, lokalne przedsiębiorstwa. Dla jednego z nich przeprowadziliśmy realizację, która polegała na zabezpieczeniu przenośników zgrzebłowych przed ścieraniem. Pewna miejska elektrociepłownia poszukiwała wykonawcy zabezpieczenia zdolnego zapobiec […]

Jak bazalt poprawił żywotność rurociągów żużlowych?

Rurociągi w zakładach energetycznych są jednym z najbardziej wrażliwych na uszkodzenia elementów infrastruktury przemysłowej. Ich naprawa bywa szczególnie bolesna ze względu na konieczność rozmontowywania całego systemu, co wiąże się z kosztownymi przestojami w transporcie surowca. Aby uchronić przedsiębiorstwa przed częstymi wydatkami na konserwację i wymianę rur, opracowaliśmy materiał znacznie bardziej wytrzymały od zwykłej stali. Stosunkowo […]

Skuteczna ochrona silosów w branży energetycznej

Szybkie zużywanie się zbiorników i zasobników to często występujący problem w zakładach przemysłowych z sektora paliwowo-energetycznego i nie tylko. Materiały chroniące przed ścieraniem i korozją odgrywają tam kluczową rolę, o czym przekonał się jeden z naszych klientów, dla którego wykonaliśmy realizację z wykorzystaniem produktu KALMETALL. Jedna z większych koksowni na południu Polski zwróciła się do […]