Kalenborn Kalprotect –Idealnie dopasowany: Cyklon materiałów gęstych z wykładziną KALCOR

Węgiel jest popularnym surowcem do produkcji koksu, wykorzystywanym jako paliwo do wielkich pieców. Wiodący producent stali w Indiach posiada z tego względu własne kopalnie węgla w kraju. Dysponują one własnymi instalacjami do oczyszczania węgla, w których stosowane są cyklony materiałów gęstych. Cyklon materiałów gęstych oddziela magnetyt i minerały od węgla, co skutkuje wyższą jakością węgla […]

Samodzielnie skonstruowane i odpowiednio zabezpieczone: przewody i rozdzielacze pyłu węglowego w elektrowni

ientów, jako wykonawca instalacji, należy do największych europejskich producentów kotłów dostarczanych do elektrowni węglowych i instalacji spalania odpadów. Przewody pyłu węglowego prowadzące do kotłów rozgałęziają się po drodze do palników w tak zwanych rozdzielaczach pyłu węglowego. Z powodu swoich skomplikowanych kształtów i wysokiej prędkości medium, które ma właściwości ścierne, są one narażone na ekstremalnie intensywne […]

Jak zmniejszyć koszty eksploatacji wielkiego pieca?

Intensywne zużycie mechaniczne zsypu do wielkiego pieca hutniczego oznacza konieczność częstych napraw lub wymiany elementów instalacji. To z kolei wiąże się z dodatkowym obciążeniem hut, dla których każdy przestój oznacza straty finansowe. Technologia nie pozostaje jednak bez odpowiedzi również w przypadku tego problemu –a mowa tu o innowacyjnych materiałach trudnościeralnych. Stosowanie zwykłych elementów stalowych we […]

Sita – jak je chronić?

Z urządzeń rozdzielających materiały sypkie korzysta wiele gałęzi przemysłu: od wydobywczego przez hutniczy aż po energetyczny czy cukrowy. Ich regularna eksploatacja prędzej czy później prowadzi do zużycia, które kończy się koniecznością kosztownej naprawy lub wymiany części instalacji. W celu uniknięcia takich strat stosuje się rozwiązania techniczne, zdolne zapewnić skuteczną ochronę najbardziej narażonych na szkody powierzchni. […]

Jak zabezpieczyć turbiny do separatorów przed zużyciem?

Separatory pełnią bardzo ważną funkcję w wielu gałęziach przemysłu. Rozdzielanie materiałów sypkich jest jednym z kluczowych etapów procesu przetwórczego w energetyce, hutnictwie czy branży spożywczej. Ich intensywna eksploatacja prowadzi do szybkiego zużywania się całych instalacji lub poszczególnych elementów. Spośród nich na ścieranie zwykle najbardziej narażone są turbiny, które staramy się skutecznie zabezpieczać. Nasze rozwiązania w […]

Kalenborn Kalprotect –Idealnie dopasowany: Cyklon materiałów gęstych z wykładziną KALCOR

Węgiel jest popularnym surowcem do produkcji koksu, wykorzystywanym jako paliwo do wielkich pieców. Wiodący producent stali w Indiach posiada z tego względu własne kopalnie węgla w kraju. Dysponują one własnymi instalacjami do oczyszczania węgla, w których stosowane są cyklony materiałów gęstych. Cyklon materiałów gęstych oddziela magnetyt i minerały od węgla, co skutkuje wyższą jakością węgla […]

Nowoczesny robot spawalniczy właśnie zasilił nasze szeregi

Ciągłe zwiększanie wydajności pracy to jeden z naszych priorytetów. Pod koniec września 2019 r. w zakładzie Kalenborn w Starachowicach zadomowił się nowy robot spawalniczy, który pozwoli nam osiągać jeszcze lepsze wyniki. Uruchomienie nowoczesnego urządzenia ma na celu znacznie przyspieszyć procesy spawalnicze płaszczy stalowych kolan –elementów szeroko stosowanych przy produkcji elementów wg naszych technologii. Jedną z […]

Kalenborn Polska dla H+H

Konkurencja na rynku materiałów trudnościeralnych oraz brak w najbliższej przyszłości znaczących projektów w energetyce to główne przyczyny poszerzenia portfolio Kalenborn Polska o nowe segmenty odbiorców. Jednym z nich jest największy producent bloków silikatowych w Europie, firma H+H. Oferuje ona kompletne materiały budowlane, które spełniają surowe wymagania przepisów prawa budowlanego. Kalenborn dostarcza w chwili obecnej elementy […]

Solidne zabezpieczenie rurociągów przed zużyciem

Rurociągi jako instalacje służące do transportu przetworzonych materiałów są szczególnie narażone na szybkie zużycie. Ich naprawa pociąga za sobą nie tylko koszty związane z wymianą elementów, lecz także ze spowolnieniem lub całkowitym zatrzymaniem procesów. Straty te można wyeliminować dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów. Podatność na zużycie dotyczy zarówno rurociągów pneumatycznych, jak i hydraulicznych, które transportują surowce […]

Zatrzymanie zużycia młynów dzięki materiałowi trudnościeralnemu.

Młyny przemysłowe są typowym przykładem urządzeń, które w wyniku intensywnej eksploatacji ulegają szybkiemu zużyciu. Aby temu zapobiec, często stosuje się specjalistyczne materiały zabezpieczające powierzchnię najbardziej narażonych na ścieranie elementów. Jedno z takich rozwiązań wdrożyliśmy u klienta z branży cementowej. Pewna firma posiadająca kilka zakładów cementowych w Polsce zgłosiła się do nas z problemem dotyczącym młynów […]